Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
700 Talarów Gdańskich, Lech Wałęsa - 25. rocznica Pokojowej Nagrody Nobla, 2008
previous next contents

numizmatyka

Miasto Gdańsk w szczególny sposób uczciło 25-lecie przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Z tej okazji został wyemitowany okolicznościowy dukat lokalny. Jego celem jest promocja miasta, z którym osoba polskiego noblisty kojarzona jest na całym świecie.

Seria: Talary Gdańskie

Nominał:
700 Talarów Gdańskich
Stop:
Au 900
Średnica: 22,00 mm
Nakład: 200 szt.
Data emisji: 5.12.2008 r.
Czas obowiązywania: 05.12.2008 r. - 28.02.2009 r.
Emitent: Urząd Miejski w Gdańsku
Producent:
Mennica Polska S.A.
Projektant:
Robert Kotowicz

700 Talarów Gdańskich z wizerunkiem pierwszego przywódcy Solidarności, noblisty i byłego prezydenta - Lecha Wałęsy. Awers talara przedstawia herb Gdańska z dewizą "Nec temere, nec timide" (łac. "Bez strachu, ale z rozwagą"), zaś w tle widoczna jest panorama miasta. Na rewersie widzimy Noblistę Lecha Wałęsę.

Talar gdański zostanie wyemitowany w dwóch nominałach: „4 talary gdańskie”, wykonany z mosiądzu oraz „7 talarów gdańskich”, wykonany w postaci bimetalicznego krążka. W ramach tej emisji, pojawi się równolegle limitowana emisja dwóch rodzajów talarów kolekcjonerskich, tj. srebrnego o nominale „70 talarów gdańskich” wykonanego ze stopu Ag 500. oraz złotego o nominale „700 talarów gdańskich” wykonany ze stopu Au 900. Talary kolekcjonerskie będą miały taki sam wygląd awersu i rewersu jak talary o nominale „4” i „7”.

Wielkość emisji:

previous next contents

Valid HTML 4.0!