Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
25 zł, Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011 r., 2011
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Złota moneta kolekcjonerska o nietypowym nominale 25 zł wyemitowana w celu uczczenia beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża Jana Pawła II (1.05.2011).
Kolekcja: Papież Jan Paweł II (1920-2005)
Złote monety o tematyce historycznej


Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 25 zł
Złoto: Au 900
Stempel: lustrzany
Średnica: 21,00 mm
Waga: 1,00 g
Wielkość emisji: 10.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 550 zł
Projekt: Ewa Tyc-Karpińska
Data emisji monet: 28.04.2011 r.
W zestawie: złota moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej i zielonym etui, certyfikat autentyczności, folder emisyjny

Złota moneta kolekcjonerska o nietypowym nominale 25 zł wyemitowana w celu uczczenia beatyfikacji - wyniesienia na ołtarze wielkiego Papieża Jana Pawła II i wielkiego Polaka Karola Wojtyły (1.05.2011 r.).

Papież Jan Paweł II (1920-2005)

  • Awers: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: 25 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW

  • Rewers: centralnie, stylizowany wizerunek twarzy Jana Pawła II. Pod nim półkolem napis: 1 V 2011. W otoku napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II.
Papież Jan Paweł II (1920 - 2005)

Kalendarium najważniejszych wydarzeń procesu beatyfikacyjnego Papieża Jana Pawła II:

  • w czasie pogrzebu w dniu 8 kwietnia 2005 roku wierni dali wyraz oczekiwaniom uświęcenia wielkiego Papieża Polaka poprzez transparenty „Santo Subito”, czyli „Święty Natychmiast”,
  • 13 maja 2005 roku Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne,
  • 28 czerwca 2005 roku zaprzysiężeni zostali członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego, a postulatorem procesu został polski ksiądz - Sławomir Oder,
  • 2 kwietnia 2007 roku zakończyła się faza diecezjalna procesu - akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych,
  • 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II,
  • w grudniu 2010 roku komisja medyczna kongregacji potwierdziła dowód świętości Papieża Jana Pawła II, analizując fakt cudownego uzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z choroby Parkinsona,
  • 14 stycznia 2010 roku prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - kardynał Angelo Amato przedstawił Benedyktowi XVI dekret z prośbą o uznanie cudu, a następnie Papież wyznaczył wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze na dzień 1 maja 2010 roku.
Papież Jan Paweł II (1920-2005)

Beatyfikacja jest aktem specyficznie kościelnym, lecz ma też ogromne znaczenie społeczne. Przez ukazanie wzoru dobrego życia uczy, że dobroć jest jedną z najwyższych i najbardziej godnych polecenia wartości.

Człowiek błogosławiony i święty buduje więzi ludzi z Bogiem, lecz także więzi ludzi między sobą, przyczyniając się do urzeczywistniania ideałów, które - niezależnie od wyznawanej religii - integrują nas i zbliżają.

Każda religia ma swoich bohaterów, zaś największymi bohaterami chrześcijaństwa są święci i błogosławieni. Ich życie potwierdza, że wierność Bogu i Jego świętej woli jest możliwa oraz przynosi wspaniałe owoce świętości.

1 maja 2011 roku Benedykt XVI, podczas uroczystej mszy św. sprawowanej w Rzymie, wypowie specjalną formułę beatyfikacji i od tej chwili Jan Paweł II stanie się błogosławionym. Nastąpi też odsłonięcie relikwii umieszczonych na ołtarzu i obrazu z wizerunkiem nowego błogosławionego oraz odśpiewanie podniosłego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”.

Po hymnie Ojciec Święty po raz pierwszy wypowie modlitwę skierowaną do Boga za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II, która odtąd wejdzie w skład modlitw liturgicznych Kościoła katolickiego. Podczas okolicznościowej homilii zostaną podkreślone najważniejsze cnoty i zasługi błogosławionego.

źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!