Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Zestaw banknoty kolekcjonerskie NBP, 2006-2009
previous next contents

numizmatyka

Duma Polaka, duma kolekcjonera - trzy banknoty kolekcjonerskie NBP, na których uwiecznione zostały ważne osoby i tematy: Papież Jan Paweł II, 90. rocznica odzyskania po 123 latach przez nasz kraj niepodległości oraz wieszcz narodowy - Juliusz Słowacki.

PROMOCJA - w zestawie TANIEJ!
Zestaw promocyjny
obejmujący trzy dotychczas wyemitowane
przez Narodowy Bank Polski
banknoty kolekcjonerskie
- każdy w oryginalnym etui NBP:


1) Pierwszy polski banknot kolekcjonerski:
50 zł, Banknot kolekcjonerski z wizerunkiem
Jana Pawła II, 2006


Stan zachowania banknotu: UNC
Nominał: 50 zł
Nakład: 2.000.000 szt.
Data emisji banknotu: 16.10.2006 r.
Producent: NBP (PWPW - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
Projektant: Andrzej Heidrich

Nowość - pierwszy w historii Polski banknot kolekcjonerski. Jest to banknot o nominale 50 zł i uwiecznia on wizerunek Jana Pawła II. Emisja banknotu projektu Andrzeja Heidricha odbyła się w dniu 16 października 2006 r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.Banknot umieszczony jest w oryginalnym, papierowym etui, na którym umieszczony jest krótki opis w dwóch językach: polskim i angielskim. Każdy z banknotów posiada swój indywidualny numer, składający się z liter "JP" oraz siedmiu cyfr.

Awers:
na stronie przedniej banknotu został umieszczony portret Jana Pawła II z krzyżem pasterskim na tle stylizowanego globu ziemskiego, co symbolizuje uniwersalność pontyfikatu. Papież, ubrany w szaty pontyfikalne, wykonuje gest pozdrowienia. W ręku trzyma pastorał, jako symbol władzy papieskiej. W prawym dolnym rogu banknotu umieszczono napisy: "Jan Paweł II" oraz daty pontyfikatu "16 X 1978 - 2 IV 2005".

Rewers:
strona ta przedstawia epizod, który miał miejsce w trakcie Mszy św. inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II i obrazuje szczególny związek papieża ze Stefanem Wyszyńskim. Podczas składania tzw. homagium przez kardynała, Jan Paweł II podniósł się i w pamiętnym geście wyraził swój szacunek dla Prymasa Polski. Po prawej stronie tej sceny został umieszczony cytat z Listu do Polaków, który nazajutrz po tym wydarzeniu Jan Paweł II odczytał podczas spotkania z rodakami w watykańskiej Auli Pawła VI: "Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka [...], gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei [...]". Pod cytatem widnieje faksymile podpisu papieża oraz data wypowiedzenia tych słów - 23.10.1978.

Face: John Paul II blesses the faithful, as he did on so many of his international visits, while donning the miter of the Bishop of Rome and holding the crosier surmounted by a crucifix, a symbol of his pontifical power. Behind him a globe recalls his many journeys and indicates that he truly was a universal pilgrim of peace and hope. The lower right contains the commemoration JAN PAWEL II (the Pope's name in Polish) as well as the dates of his pontificate. The crowned white eagle, the national emblem of Poland, is to the left of the pope.

Back:Stefan Cardinal Wyszynski The back of the note depicts the newly inaugurated pope showing his respect for Stefan Cardinal Wyszynski, Primate of Poland, in October 1978. Beneath each prelate are their respective episcopal mottoes. For John Paul II, TOTUS TUUS, Latin for "Totally Yours", signifying his singular commitment to Christ, and for Cardinal Wyszynski, SOLI DEO, Latin for "God Alone", indicating his devotion to Christ alone. To the right of the image is a quotation from John Paul's inaugural address to his fellow Poles who gathered at the Vatican. It translates as "There would be no Polish Pope on the Chair of Peter...if it were not for your faith, undiminished by prison and suffering, and your heroic hope..." Directly under the quote is the Pope's signature, attributing the quote, and its date of utterance, October 23, 1978. Beneath the quote a screen print of the Jasna Gora Monastery emphasizes the role of this national shrine in the religious life of Poland as well as in the personal lives of both of the great men depicted here.

Packaging: Each note is housed in an oversize, specially-prepared commemorative folder printed in Poland. The banknote itself is protected within the folder inside an archival-quality, mylar plastic insert.


2) Drugi w historii polskiej numizmatyki
banknot kolekcjonerski!

10 zł, 90. rocznica odzyskania niepodległości, 2008

Poland's second collector note
90th anniversary of Poland's regaining independence

Stan zachowania banknotu: UNC
Nominał: 10 zł
Nakład: 80.000 szt.
Wymiary banknotu: 138 x 69 mm
Data emisji banknotu:
30.10.2008 r.
Cena emisyjna NBP: 15 zł
Producent: NBP (PWPW S.A. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.)
Projektant: Maciej Kopecki

Podniosła dla polskiego narodu historyczna chwila - odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Wyjątkowe uczczenie wyjątkowej rocznicy.


Banknot kolekcjonerski o nominale 10 zł został zaprojektowany w formacie 138 x 69 mm, tj. takim, jak banknoty obiegowe o nominale 100 zł. Producentem banknotu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., a autorem projektu Maciej Kopecki - naczelny grafik PWPW S.A, który wykonał też ryt portretu Józefa Piłsudskiego.

Nowością w tym banknocie jest znak dla niewidomych, który wykonano w formie reliefu, czyli trójwymiarowego elementu, wyczuwalnego przez opuszki palców. Taki efekt powstaje w wyniku zastosowania tzw. "suchego tłoczenia" techniką stalorytniczą.

Umieszczony w papierze znak wodny przedstawia popiersie Józefa Piłsudskiego. Nominał banknotu wydrukowano farbą zmienną optycznie (w zależności od kąta patrzenia farba zmienia barwę z różowej poprzez fiolet do oliwkowej). Banknot znajduje się w specjalnym etui.

Na przedniej stronie banknotu, utrzymanego w ciepłej złocisto - czerwono - brązowej kolorystyce, przedstawiono: portret marszałka Józefa Piłsudskiego, widok fasady pałacu Belwederskiego - symbolu władzy centralnej w pierwszych latach odrodzonej Polski, postać Józefa Piłsudskiego w czapce i płaszczu w okopie (w formie zabezpieczenia recto - verso, tzn. obraz tworzą uzupełniające się fragmenty rysunku na przedniej i odwrotnej stronie banknotu) oraz wizerunek godła herbu Orła Białego według wzoru z 1927 r., będącego też współczesnym godłem RP.

Na stronie odwrotnej banknotu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej - Orzeł Biały według wzoru z 1919 roku (stosowanego m.in. na markach polskich, pierwszych pieniądzach emitowanych przez niepodległe państwo polskie) oraz wizerunek pomnika Czynu Legionowego w Kielcach, zwany "czwórką strzelecką" (postacie czterech maszerujących w szyku legionistów).
Collector note to commemorate the 90th anniversary of regaining independence by Poland. Second collector note.

The National Bank of Poland is planning to issue a collector note with the face value of PLN 10 to commemorate the 90th anniversary of regaining independence by Poland.

The face of the note depicts the figure of Commander Józef Piłsudski (bust in profile) and the front facade of the Belweder Palace, symbol of the central government in the first years of the reborn Poland.

The back of the note shows the image of the Emblem of the Republic of Poland - the White Eagle, as designed in 1919, as well as the Monument of the Heroic Deed of the Polish Legions in Kielc

3) Nowość - trzeci w historii polskiej numizmatyki
banknot kolekcjonerski,
pierwszy o nominale 20 zł:

20 zł, 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego
20 zł, Banknot kolekcjonerski - Juliusz Słowacki (1809-1849) - 200. rocznica urodzin, 2009

Stan zachowania banknotu: UNC
Nominał:
20 zł
Nakład: 80.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 29 zł
Data emisji banknotu: 23.09.2009 r.
Producent: PWPW S.A. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Projektanci: Maciej Kopecki i Przemysław Krajewski

Atuty banknotu kolekcjonerskiego
z wizerunkiem Juliusza Słowackiego:
 1. jest to pierwszy polski banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł, a zarazem dopiero trzeci w historii polskiej numizmatyki banknot kolekcjonerski,
 2. nakład banknotu wynosi zaledwie 80 tysięcy sztuk, czyli tyle, co w przypadku drugiego polskiego banknotu kolekcjonerskiego, który okazał się hitem inwestycyjnym,
 3. ciekawy projekt i tematyka banknotu, który poświęcony jest jednemu z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu, jakim jest Juliusz Słowacki; banknot zostanie wyemitowany z okazji 200 rocznicy urodzin pisarza, w roku 2009, który został ogłoszony przez Sejm rokiem Juliusza Słowackiego.
Nowość - trzeci w historii polskiej numizmatyki banknot kolekcjonerski, wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego dramatopisarza i poety epoki romantyzmu, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego (1809-1849).

W dniu 9 stycznia 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 - Rokiem Juliusza Słowackiego. "Naszym obowiązkiem jest uczcić i przypomnieć jednego z najwybitniejszych w polskich dziejach poetę" - czytamy w sejmowej uchwale w sprawie ogłoszenia 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego.


Na przedniej stronie banknotu umieszczone zostało popiersie Juliusza Słowackiego i lata jego życia - 1809-1849, obok - widok dworku w Krzemieńcu na Ukrainie, w którym w dniu 4 września 1809 roku urodził się poeta. Dziś w tym mieście położonym w zachodniej części Ukrainy, na granicy Wołynia i Podola, w obwodzie tarnopolskim znajduje się niedawno otwarte Muzeum Juliusza Słowackiego.

Na odwrocie banknotu widnieje reprodukcja fragmentu autografu wiersza „Uspokojenie”. To jeden z liryków, w którym poeta prezentuje swój pogląd na filozofię sensu życia ludzkiego i istotę wszechświata. Po lewej umieszczono wizerunek kolumny Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym w Warszawie i sylwetki lecących żurawi. To symboliczne przedstawienie stolicy, z którą poeta był silnie związany.

Banknoty zostały wyprodukowane na zlecenie NBP przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Banknot stanowi prawny środek płatniczy o wartości nominalnej równej 20 zł.

Przy produkcji banknotu wykorzystane zostały wszystkie charakterystyczne dla banknotu techniki drukarskie:
 • staloryt, charakterystyczny tylko dla banknotów i druków wysoce zabezpieczonych
 • oraz offset, sitodruk i typografia.
Na obu stronach banknotu znajduje się również szereg zabezpieczeń przeciw fałszerstwom:
 • znak wodny zaprojektowany jako profil twarzy poety,
 • wśród zabezpieczeń w druku warto wymienić między innymi: recto-verso, a więc obraz widziany podczas oglądania pod światło, utworzony z uzupełniających się elementów, umieszczonych po obydwu stronach banknotu, którego całość widoczna jest w świetle przechodzącym jako kałamarz z piórem,
 • portret Juliusza Słowackiego oraz rękopis wiersza „Uspokojenie” wydrukowane są techniką stalorytniczą, w produkcji wykorzystano też specjalne właściwości farb,
 • warto zwrócić szczególną uwagę na sylwetki lecących żurawi - wykonane są różnymi technikami druku, z wykorzystaniem farb zmieniających barwę w zależności od kąta padania światła.
Autorami projektu banknotu są:
 • Maciej Kopecki - naczelny grafik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • i Przemysław Krajewski - artysta rytownik PWPW S.A.
Dotychczas wyemitowane
banknoty kolekcjonerskie
Narodowego Banku Polskiego:

50 zł, Banknot kolekcjonerski - Papież Jan Paweł II (1920-2005), 200610 zł, Banknot kolekcjonerski - 90. rocznica odzyskania niepodległości, 2008
 • w dniu 6.10.2006 roku - pierwszy banknot kolekcjonerski - z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II - wyemitowany w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża (projekt - Andrzej Heidrich),

 • w dniu 30.10.2008 roku - drugi banknot kolekcjonerski, przedstawiający wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. Na banknocie została uwieczniona chlubna karta historii Polski, dotycząca 90. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości (projekt - Maciej Kopecki),

 • w dniu 23.09.2009 r. - trzeci banknot kolekcjonerski, wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego dramatopisarza i poety epoki romantyzmu, wieszcza narodowego - Juliusza Słowackiego (1809-1849) (projekt - Maciej Kopecki i Przemysław Krajewski).

  20 zł, Banknot kolekcjonerski - 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego (1809-1849), 2009

źródło: NBP / PWPW

previous next contents

Valid HTML 4.0!