Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Koronowani Królowie Polski - Aleksander Jagiellończyk (1501-1506) - zestaw złoty, 2009
previous next contents

numizmatyka

Koronowani Królowie Polski - Aleksander Jagiellończyk - 6 pozycja spośród 9 z serii, której wartość rynkowa wzrosła bardzo szybko.

Hit inwestycyjny wybity w złocie i rarytas numizmatyczny o limitowanym nakładzie tylko 100 kompletów.
Koronowani Królowie Polski
- Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)Złoto: Au 900
Stempel: lustrzany
Średnica: 2 x 21,00 mm
Waga: 2 x 8 g (popiersie i półpostać Aleksandra Jagiellończyka)
Awers:
Mariusz W.Brzeziński (projekt), Robert Kotowicz (model gipsowy)
Rewers: Ewa Tyc-Karpińska (projekt i model gipsowy)
Opakowanie: estetyczne, drewniane etui koloru mahoniowego
Data emisji:
28.12.2009 r.
Nakład: 100 sztuk !

Ponadczasowy portret majestatycznego monarchy i kuszący blask szlachetnego kruszcu. Historia, która pozostawiła ślad w złocie na wieki.

Hit inwestycyjny wybity w złocie i rarytas numizmatyczny o limitowanym nakładzie tylko 100 kompletów.

Złoto to niekwestionowane uosobienie bogactwa, stabilności i bezpieczeństwa.

Tym trafniejsze staje się bowiem powiedzenie "Im gorsze czasy, tym mocniej świeci się złoto".

Ten cenny złoty numizmat to pewna i udana inwestycja, która zachwyci każdego perspektywą rosnących z każdym dniem zysków!


Złoty zestaw kolekcjonerski - jako unikalny prezent np. na imieniny - może otrzymać tylko 100 osób o imieniu Aleksander!

Aleksander świętuje swoje imieniny w dniu: 15 stycznia, 26 lutego, 27 lutego, 10 marca, 18 marca, 20 marca, 24 kwietnia, 3 maja, 18 maja, 10 lipca, 17 lipca, 11 sierpnia, 28 sierpnia, 13 września i 12 grudnia.

Dlatego nie zwlekaj, zamów ten wyjątkowy zestaw już dziś!

W skład jednego kompletu wchodzą:
 • dwa złote numizmaty z numerem certyfikatu wybitym na rancie każdego z numizmatów,
 • certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej S.A. z hologramem i numerem seryjnym,
 • estetyczne, drewniane etui koloru mahoniowego.
Szósty zestaw numizmatów z serii Poczet Królów i Książąt Polskich:
 • Nawiązanie do serii monet emitowanych przez NBP w latach 1979-2005
 • Prezentacja wizerunków władców nie przedstawionych w serii Narodowego Banku Polskiego
 • Zastosowanie tych samych technik i zasad co przy produkcji monet kolekcjonerskich
 • Popularna tematyka historyczna
 • Wysokiej klasy wizerunki autorstwa projektantów monet bankowych
 • Srebrny i złoty zestaw w drewnianym etui z numerowanym certyfikatem i numizmatami
Projekt nawiązuje do serii monet "Poczet Królów i Książąt Polski" emitowanej przez NBP w latach 1979-2005. W tym czasie wybito w Mennicy monety poświęcone 23 królom i książętom. Inspiracją były rysunki Jana Matejki. Nie wszystkie portrety władców opracowane przez słynnego malarza zostały wyemitowane.

Biorąc pod uwagę opinię kręgów numizmatycznych, Mennica Polska pragnie przedstawić Państwu pozostałe wizerunki koronowanych głów. Projekty do serii wykonują ci sami artyści, którzy projektowali wcześniejsze monety. Przy tłoczeniu powtarzane są także zasady i średnice obowiązujące przy produkcji monet kolekcjonerskich.

Na awersach umieszczone są popiersia i półpostaci władcy, po drugiej stronie znajdują się historyczny herb i łaciński zapis imienia oraz tytulatury królewskiej. Stanowi to nawiązanie do oryginalnych monet Polski Królewskiej.

Jako szóstą w proponowanej przez nas serii "Koronowani królowie Polski" prezentujemy postać króla Aleksandra Jagiellończyka.

Koronowani królowie Polski przewidziani do upamiętnienia w serii:
 • Anna Jagiellonka
 • Mieszko II
 • Wacław II
 • Ludwig Węgierski
 • Jan Olbracht
 • Aleksander Jagiellończyk
Zapowiedzi kolejnych emisji:
 • Henryk Walezy (I połowa 2010 r.)
 • Michał Korybut Wiśniowiecki (II połowa 2010 r.)
 • August III Sas (I połowa 2011 r.).

W serii oferowane są:

 • zestawy złote o nakładzie 100 kompletów,
 • zestawy srebrne o nakładzie 500 kompletów,
 • blistry o nakładzie 1000 kompletów.
Koronowani Królowie Polski - Aleksander Jagiellończyk (1501-1506) - zestaw złoty, 2009 www.numizmatyczny.pl
Aleksander Jagiellończyk - obraz Jana Matejki

Aleksander Jagiellończyk (lit. Aleksandras Jogailaitis białorus. Аляксандар Ягелончык, ur. 5 sierpnia 1461 w Krakowie, zm. 19 sierpnia 1506 w Wilnie) - od 20 lipca 1492 wielki książę litewski, od 1501 Król Polski.

Wielki książę Litwy
Aleksander Jagiellończyk, czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej, brat króla Jana Olbrachta, po śmierci Kazimierza Jagiellończyka od 1492 r. władał Wielkim Księstwem Litewskim, co równoznaczne było z zerwaniem unii personalnej pomiędzy Litwą i Koroną. Książę dbał o rozwój stołecznego Wilna, jak i o sprawy ważne dla całego państwa.

Korzystał z pomocy najlepszych litewskich doradców oraz zapewnił Wielkiemu Księstwu Litewskiemu samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej. Także nigdy nie doszło do konfliktu między starszym bratem na tronie polskim.

W latach 1492-1494 stoczył wojnę z Wielkim Księstwem Moskiewskim, zakończoną stratą Wiaźmy i utratą kontroli nad częścią Księstw Wierchowskich. Starając się o ułożenie pokojowych stosunków Litwy z Rosją, 18 lutego 1495 ożenił się z Heleną, córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego i Zofii Paleolog.

Jednakże w 1500 r. wojska rosyjskie zajęły część Zadnieprza i zagroziły Smoleńskowi, rozpoczynając nową wojnę litewsko-moskiewską. 3 marca 1501 zawarł w Wilnie sojusz przeciwko Rosji z mistrzem krajowym Inflant zakonu krzyżackiego Wolterem von Plettenbergiem. Po śmierci Jana Olbrachta, pilnie podążył do Krakowa po koronę polską, licząc na polskie wsparcie w wojnie z Moskwą.

Król Polski
12 grudnia 1501 w katedrze na Wawelu koronowany został na króla Polski przez najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka, swojego brata - arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski kardynała Fryderyka Jagiellończyka w obecności m.in. Elżbiety Rakuszanki. Żona Aleksandra nie została koronowana na królową polski, gdyż wyznawała wiarę prawosławną, czemu sprzeciwiali się biskupi.

Koronę uzyskał dopiero po podpisaniu dwóch aktów ustrojowych, przygotowanych przez możnowładców polskich: o zrzeczeniu się swych praw dziedzicznych do Litwy i zacieśnieniu unii polsko-litewskiej (unia mielnicka 1501) oraz przyznaniu władzy w kraju senatowi na mocy przywileju mielnickiego, co rychło nastąpiło. Było to równoznaczne z poddaniem króla kontroli magnatów.

Koronowani Królowie Polski - Aleksander Jagiellończyk (1501-1506) - zestaw złoty, 2009 www.numizmatyczny.pl
Pieczęcie Aleksandra I Jagiellończyka

W dniu 28 marca 1503 podpisano sześcioletni rozejm, kończący wojnę moskiewską. Na jego mocy 1/3 terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazła się pod okupacją rosyjską. Sobiepańskiej władzy magnaterii przeciwdziałała jednakże szlachta, uchwalając na Sejmie w Radomiu w 1504 r. ustawy, zabraniające łączenia wysokich urzędów w jednym ręku i ograniczające rozdawnictwo dóbr królewskich. Sejm ten ustalił też organizację i kompetencje najwyższych urzędów państwowych. Lekkomyślne dysponowanie zasobami skarbu doprowadziło do jego opustoszenia, co uniemożliwiało odpieranie najazdów tatarskich i wołoskich.

Nihil novi
Z kolei w 1505 r. kolejny sejm w Radomiu uchwalił konstytucję praw Nihil novi, uzupełnioną przez monarchę zapisem: "Gdybyśmy cokolwiek przeciw wolnościom, przywilejom, swobodom i prawom Królestwa uczynili, uznajemy to ipso facto (łac. tym samym) za nieważne i żadne.", według której król praktycznie nie mógł nic nowego postanowić bez zgody izby poselskiej i senatu. Na tymże sejmie zatwierdzono również tzw. "Statut Łaskiego" spisany przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego, stanowiący zbiór przywilejów szlacheckich i kościelnych oraz praw miejskich, obowiązujących w Królestwie.

Schyłek życia
Wiele kłopotów sprawiały także Aleksandrowi Prusy Zakonne, lenna Mołdawia, a zwłaszcza Tatarzy krymscy, którzy kilkakrotnie najeżdżali Litwę. W 1506 r. doszli oni aż pod Lidę, gdzie 5 sierpnia 1506 pod Kleckiem zostali rozbici przez Litwinów. Aleksander Jagiellończyk zmarł 19 sierpnia 1506 roku bezpotomnie w wieku 45 lat w Wilnie, został pochowany w katedrze wileńskiej. Wielkim księciem litewskim, a następnie królem polskim obrany został wtedy jego, młodszy o 6 lat, brat Zygmunt I Stary (1506-1548).

Ciekawostki
* Zwłoki Aleksandra Jagiellończyka nie zostały wywiezione z Wilna - złożono je w katedrze wileńskiej, co było sprzeczne z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie. Fakt ten został upamiętniony przez współczesnego monarsze kronikarza: "Oto ten jedyny król Polski, który spoczywa na ziemi litewskiej".

*******

The Mint of Poland has prepared for the collectors and all enthusiasts of the history of Poland another item within the series - a numismat with the image of Alexander Jagiellon.

The crowned rulers of Poland that will be commemorated by the numismats of this series include:

Numismats already issued:

    * Anna the Jagiellonian
    * Mieszko II Lambert
    * Wenceslaus II Premyslid
    * Louis I of Hungary
    * John I Albert
    * Alexander Jagiellon

Future releases:

    * Henry III of France
    * Michael Korybut Wiśniowiecki
    * Augustus III the Saxon

Obverse design: Mariusz W. Brzeziński
Plaster model: Robert Kotowicz
Reverse - design and plaster model: Ewa Tyc-Karpińska

The numismat is a reference to the series of coins entitled A Gallery of Polish Kings and Dukes issued by the National Bank of Poland in 1979-2005. In that period the mint struck coins dedicated to 23 kings and dukes. The medallic artists involved in their preparation were inspired by the drawings by Jan Matejko. However, not all the coins dedicated to the rulers drawn by Matejko were actually issued. Having consulted the numismatic circles, we would like to present the remaining portraits of Polish kings and dukes.

The designs for the new coins have been prepared by the same artists who created the designs for the original series of coins. The coins are struck in accordance with the rules and diameters standard for the production of collector coins. The reverses are decorated with the busts and figures of the rulers, and the obverses – with the historic coats of arms and the name and title of a particular ruler in Latin.

This is a reference to the original coins commemorating the times when Poland was ruled by kings and queens. The sixth figure to appear on a coin of the series is Alexander Jagiellon.

źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!