Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Ulubieni Bohaterowie Bajek - Wilk i Zając, 2010
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Symboliczny powrót do czasów dzieciństwa - Wilk i Zając - srebrna moneta kolekcjonerska - 2 z serii "Ulubieni Bohaterowie Bajek". Na monetach zagościli: Miś Uszatek, Wilk i Zając, Bolek i Lolek, Reksio oraz Tom i Jerry.

Seria: "Ulubieni Bohaterowie Bajek"

Emitent
:
Niue Island
Producent:
Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1 dolar (1 dollar)
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Techniki dodatkowe: tampodruk
Średnica: 32 mm
Waga
: 14,14 g

Wielkość emisji: 8.000 szt.
Data emisji
: 1.09.2010 r.
Projekt: Urszula Walerzak
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, dwujęzyczny certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej


"Ну, погоди!"

Bohaterowie Kreskówek - Wilk i Zając www.numizmatyczny.pl
Bajka "Wilk i Zając"

Znani wielu pokoleniom Wilk i Zając  upamiętnieni na niskonakładowej, srebrnej monecie kolekcjonerskiej - drugiej z serii "Ulubieni Bohaterowie Bajek".

Nadzwyczajny prezent dla każdego dziecka w postaci kolekcji z wizerunkami ulubionych bajkowych postaci i bohaterów światowych kreskówek.

Wśród nich znajdą się m.in. Miś Uszatek, Bolek i Lolek, Reksio z Polski, Krecik z Czech i wielu innych sympatycznych znajomych z dzieciństwa.

Bohaterowie Kreskówek - Miś Uszatek www.numizmatyczny.pl
Bajka "Miś Uszatek"


Ceniona za kunszt i jakość Mennica Polska przedstawia niezwykłą serię monet kolekcjonerskich „Bohaterowie kreskówek”, dedykowaną najbardziej rozpoznawalnym postaciom z kreskówek na całym świecie.

Pierwsza moneta z serii przedstawiała Misia Uszatka, postać ze znanej polskiej kreskówki, stworzonej w 1975 roku przez Studio Semafor. Serial cieszy się dużą popularnością. Emitowano go bowiem w ponad 20 krajach świata.

Druga moneta w serii to bohaterowie kultowej rosyjskiej kreskówki "Wilk i Zając".
  • Druga srebrna moneta kolekcjonerska z tampodrukiem z wizerunkiem Wilka i Zająca z nadzwyczajnej serii „Ulubieni Bohaterowie Bajek”.
  • Niezwykle realistyczny wizerunek Wilka i Zająca - bohaterów kultowej bajki z lat 70-tych i 80-tych dawnego bloku wschodniego. Awers z charakterystyczną taśmą filmową wspólny dla całej serii.
  • Kolejnymi bohaterami zaprezentowanymi w serii będą znane postacie bajkowe, takie jak: Reksio, Bolek i Lolek, Krecik i wiele innych.
  • Wyjątkowy prezent dla każdego dziecka, który pozwoli mu zbierać wizerunki ulubionych bajkowych postaci i zapoczątkuje niezwykłą pasję numizmatyczną.
  • Dwujęzyczny certyfikat autentyczności dołączony do każdej monety, będący gwarancją najwyższej jakości i kunsztu Mennicy Polskiej.
  • Niski limitowany nakład, ograniczona ilość dostępna na polskim rynku kolekcjonerskim.
Bohaterowie Kreskówek - Wilk i Zając www.numizmatyczny.pl

Każdy z nas był dzieckiem...

Któż z nas zatem nie pamięta bohaterów bajek, którzy bawili i cieszyli każde dziecko, jak też dorosłych?

Wielu z nas wieczorami siadało przed telewizorem, wpatrując się w ekran i słuchając ciekawych, jak i pouczających historii bajkowych postaci...

Bohaterowie tych pięknych kreskówek znaleźli się też na srebrnej monecie, która stanowi idealny prezent dla każdego, kto kocha te bajkowe postaci.

Symboliczny powrót do czasów dzieciństwa dzięki Mennicy Polskiej wielokrotnie nagradzanej za piękne i ciekawe tematycznie monety na międzynarodowych konkursach numizmatycznych.

Podobizny bajkowych postaci znalazły się na monetach, które wybili najlepsi mincerze Mennicy Polskiej.

Bohaterowie Kreskówek - Wilk i Zając www.numizmatyczny.pl

 Wilk i Zając - któż nie pamięta tej śmiesznej bajki radzieckiej? Z zapartym tchem i nieukrywanym śmiechem oglądaliśmy wyczyny złego Wilka palacza, który próbował złapać niewinnego Zajączka.

Filmy "Wilk i Zając" produkowano w moskiewskim studiu filmowym Sojuzmultfilm. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 1 stycznia 1969 roku.

Bajka ta kojarzy się przede wszystkim ze słynnym zawołaniem Wilka: "Ну, погоди!".

Волк, czyli Wilk wiecznie ganiał Zająca. Natomiast sympatyczny Zajączek uciekał przed nim, przeżywając mnóstwo zabawnych przygód.

Jednak mały i słaby Zajączek miał szczęście, zawsze wychodził z nich bez opresji i w każdym odcinku to właśnie on sprawił Wilkowi solidne lanie. Stąd też znamienne słowa Wilka na końcu każdego odcinka: "Ну, погоди!".

Każdy z nas zapewne pamięta słynny motyw przewodni w każdym odcinku i słowa Wilka: "Nu Zajec - pagadi" ("czekaj Zającu, ja ci pokażę").

Bajka cieszyła się ogromną popularnością także dzięki charakterystycznej muzyce, która łatwo wpadała w ucho. Jeden z najsłynniejszych odcinków z muzyką to ten, w którym Wilk i Zając spotkali się na stadionie sportowym.

*****

„Wilk i zając” (ros. "Ну, погоди!") to kultowa kreskówka wyprodukowana w moskiewskim studiu filmowym Sojuzmultfilm.

Film opowiada o zabawnych przygodach Wilka i Zająca. Pierwsze szesnaście odcinków nakręcono w latach 1969-1986.

Twórca serii, reżyser Aleksander Kotionoczkin, do podkładania głosów pod głównych bohaterów wybrał Klarę Rumianową (Zając) oraz Anatolija Papanowa (Wilk). Po śmierci aktora w 1987 roku serial został wstrzymany.

Dopiero na 25-lecie kreskówki nakręcono jeszcze dwa odcinki, gdzie postaci Wilka podłożono kwestie wypowiadane przez Papanowa z wcześniejszych odcinków. W 2005 roku syn Kotionoczkina, Aleksiej postanowił stworzyć dwa następne odcinki prezentując nową wersję kreskówki z innymi już aktorami.

Główni bohaterowie są dopasowani kontrastowo. Wilk jest chuliganem i oprychem, a Zając to niewinna postać dziecięca z dużymi niebieskimi oczami i różowymi policzkami. W przeciwieństwie do Wilka interesuje się kulturą i przyrodą, jednocześnie jest ofiarą i prowokatorem.

Każdy odcinek przedstawia perypetie Wilka i Zająca w innej scenerii. Reżyser ponadto zadbał aby w każdej historii widz mógł odnaleźć motywy tamtych czasów.

Siłą napędową postaci Wilka jest chęć zjedzenia Zająca. Wilk ciągle goni za tym konkretnym zającem, ignorując inne potencjalne ofiary. To właśnie nieudolność Wilka, która nieuchronnie prowadzi do klęski tak bardzo śmieszy.

Mimo, że reprezentuje świat dorosłych, jest wszechstronnie wysportowany i tak na końcu każdego odcinku, pokonany wypowiada słowa: „Nu zajec, nu pagadi!” (Ja ci jeszcze pokażę). 

*****

Silver coin "Nu, pogodi!"
- series "Cartoon Characters"

The Mint of Poland is proud to present an unusual series of collector coins, “Cartoon Characters”, dedicated to the highly recognizable cartoon characters of the world.

The first coin in the series shows Mis Uszatek (Teddy Floppy Ear), and the latest addition to the series depicts the characters, Wolf and Hare, from the cult Russian cartoon “Nu, pogodi!” (“You just wait!”).

The coins have been struck using silver Ag 925 blanks, with a very low mintage not exceeding 8,000 pieces. The reverse features the Wolf and the Hare, depicted using the pad printing technology.
  • Obverse: In the central part of the coin: a stylized image of the celluloid with selected scenes depicting interesting cartoon characters. To the left, at the top, along the edge the inscription: ELIZABETH II, to the right: 1 Dollar, the mark of the Mint: MW. At the bottom the inscription: Niue Island.
  • Reverse: In the central part of the coin: the characters of the Wolf and Hare (depicted using pad printing), with the celluloid in the background and selected frames from the cartoon. At the top the inscription in Russian : НУ, ПОГОДИ! (Nu, pogodi!). 
"You just wait" (Russian: "Ну, погоди!") is a cult cartoon produced by the Moscow film studio, Sojuzmultfilm. The cartoon tells a story of the two main characters, the Wolf and the Hare.

The first sixteen episodes were shot in the years 1969-1986. The originator of the series, director Alexander Kotyonotchkin, employed Klara Rumianova (Hare) and Anatoly Papanov (Wolf) to dub the lead characters. Following the death of the actor in 1987 the production of the series was put on hold.

It was only on the 25th anniversary of the cartoon’s creation that additional two episodes were shot in which the lines spoken by the Wolf were dubbed using the previous Papanov dubbings.

In 2005 Kotyonotchkin’s son, Alexey, decided to shoot two extra episodes and presented a new version of the classic, with new actors dubbing the characters.

The main characters of the series present two contrasting figures. The Wolf is a hooligan and a bully, and the Hare is an innocent child with big blue eyes and pink cheeks.

Contrary to the Wolf, the Hare is interested in the cultural events and the environment, while being a victim and an instigator at the same time. Each episode presents the trials and tribulations of the main characters in different settings. In addition, the director ensured that each story represented some specific features of the times.

The driving force behind the Wolf’s actions is his desire to eat the Hare. The Wolf keeps chasing this particular hare, ignoring other potential victims. It is the Wolf’s continued failures inevitably leading to defeat that provide the comical in the series.

Despite representing the adult world and being a great performer at many a sport, the Wolf always loses at the end of each episode, and says the following: “Nu Zayats, pogodi!” (You just wait!).

****

«Ну, погоди!» - это популярный мультфильм, созданный на московской киностудии Союзмультфильм. Мультфильм описывает забавные приключения Волка и Зайца.

Первые шестнадцать серий были созданы в 1969-1986гг. Создатель серии, режиссёр Александр Котёночкин, для озвучивания голосов главных героев, выбрал Клару Румянову (Заяц) и Анатолия Папанова (Волк).

После смерти актёра в 1987 году продолжение серий было приостановлено. Только на 25-летие мультфильма были созданы ещё две серии, в которых использовались ранее записанные версии с голосом А. Папанова.

В 2005 году сын А. Котёночкина, Алексей, решил создать следующие две серии, представляя новую версию мультфильма с другими актёрами. Главные герои отличаются друг от друга. Волк - это хулиган и оболтус, а Заяц - невинный персонаж с большими голубыми глазами и розовыми щёчками.

В отличии от Волка, он интересуется природой и культурой, одновременно, являясь жертвой и провокатором. В каждой серии по-разному представлены перипетии Волка и Зайца.

Режиссёр позаботился о том, чтобы зритель в каждой истории узнал мотивы того времени. Волком движет одно желание - поймать и съесть Зайца.

Он постоянно гоняется именно за ним, игнорируя другие потенциальные жертвы. И эта неумелость Волка, которая постоянно его сопровождает, так смешит зрителя. Несмотря на то, что он представляет мир взрослых, выглядит спортивным, и так, в конце каждой серии, побеждённый, выкрикивает: «Ну заяц, ну погоди!».

źródło: Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!