Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Jak człowiek zdobywał przestworza - Samolot, 2011
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Samolot - słynny wynalazek uwieczniony na srebrnej monecie z kolekcji "Jak człowiek zdobywał przestworza". Cenny i oryginalny upominek dla pasjonatów oraz miłośników podniebnego świata.

Seria:"Jak człowiek zdobywał przestworza"
"How Man Conquered The Skies" series
 


Emitent:
Niue Island
Producent:
Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1 dolar (1 dollar)
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Waga: 28,28 g
Wielkość emisji: 6.000 szt.
Data emisji
: 12.09.2011 r.
Projektant: Witold Nazarkiewicz
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, dwujęzyczny certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej

 „Samolot” - czwarta moneta z ciekawej kolekcji „Jak człowiek zdobywał przestworza”.

Od niepamiętnych czasów ludzie marzyli o zdobywaniu przestworzy i podziwianiu świata z lotu ptaka.

Chcąc przybliżyć tęsknotę za czynami wielkimi i wzniosłymi, Mennica Polska postanowiła wybić nową srebrną serię monet kolekcjonerskich zatytułowaną "Jak człowiek zdobywał przestworza", upamiętniającą próby wzbicia się w powietrze na przestrzeni lat.

Srebrna moneta Samolot:

Era samolotów rozpoczęła się od przełomowego wynalazku Braci Wright.

Orville (1871-1948) i Wilbure (1867-1917) zbudowali samolot poruszany silnikiem spalinowym. W roku 1903 dokonali na nim pierwszego kontrolowanego przelotu. Trwał on 12 sekund.

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju lotnictwa były prace nad silnikiem odrzutowym w latach 30. XX wieku. Silniki tłokowe okazały się niezbyt przydatne przy dużych prędkościach oraz na znacznych wysokościach, gdzie powietrze jest rozrzedzone.

Już w 1928 roku brytyjski inżynier Frank Whittle (1907-1996) opatentował projekt silnika odrzutowego. Natomiast pierwszy udany samolot odrzutowy Heinkel He 178 w 1939 roku zbudował w Niemczech Ernst Heinkel.

W czasie II wojny światowej brytyjskie i amerykańskie wojska wykorzystywały odrzutowce w wielu ważnych i decydujących bitwach.

Dzisiejsze samoloty odrzutowe mogą pokonywać prędkość dźwięku.

*****

“Aeroplane” is the forth commemorative coin of the “How Man Conquered the Skies” series.

The Mint of Poland, in an effort to bring man’s dreams of conquering the skies and admiring the world from up above closer, decided to produce a new series of silver - commemorative coins, entitled “How Man Conquered the Skies” to present the numerous attempts over the years to soar through the air. 

The first coin of the series depicted Icarus, the mythological forerunner of aviation. The second coin presented the invention of the Montgolfier brothers - the hot air balloon whilethe third commemorated the Glider designed by Otto Lilienthal.

The coins will be struck at a very low mintage - up to 6,000 pieces - using Ag 925 blanks, in proof quality.

  • Obverse: the central part of the coin features images of flying objects: a technical drawing of an Antonov plane wing, to the right an engine with a star pattern of pistons, to the left a profile of an aerobatics plane, and above it a bird’s wing. To the left side of the coin, along its rim an inscription: Niue Island and the face value: 1 Dollar, issue date: 2011. In the top part of the coin the effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II with the inscription: Elizabeth II, the mint’s mark (m/w), and along the rim the title of the series:  “How Man Conquered the Skies”. 

  • Reverse: in the central part of the coin: a stylized image of the aeroplane designed by the Wright Brothers. At the bottom: images of the constructors and inscriptions: Orville & Wilbure Wright. In the background: a horizon outline.

  • Designer: Witold Nazarkiewicz

The era of airplanes began from the breakthrough invention by the Wright Brothers.


Orville (1871-1948) and Wilbure (1867-1917) built a plane which was capable - to fly thanks to its combustion engine. In 1903 they successfully completed their first controlled flight, which lasted 12 seconds.

Another important step pushing aviation to the next level was the development of the jet engine in the 1930s. Piston engines proved to be of little value when flying at high speeds and significant altitudes where the air is rarefied.

As early as 1928 a British engineer, Frank Whittle (1907-1996), patented his first design of jet engine. However, the first jet airplane called Heinkel He 178, was constructed in Germany by Ernst Heinkel in 1939. During World War II British and American troops deployed their jet airplanes in numerous important and deciding battles.

The jet aircraft of today are capable of breaking the sonic barrier.

previous next contents

Valid HTML 4.0!