Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
5 dolarów, Meteoryt, Pułtusk - upadek meteorytu, 2008
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Srebrna moneta kolekcjonerska z polskim akcentem - uwieczniająca najliczniejszy deszcz meteorytów kamiennych na świecie - meteoryt, który spadł w Pułtusku w dniu 30.01.1868 roku.

 
Kolekcja: Meteoryty

Emitent
:
Cook Islands
 Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 5 dolarów (ang. 5 dollars)
Srebro: Ag 925
Dodatek: kawałek prawdziwego meteorytu

Stempel: lustrzany 
Średnica: 38,61 mm
Waga: 25,00 g
Wielkość emisji: 2.500 szt. !!!
Data emisji: 21.08.2008 r.

Srebrna moneta kolekcjonerska z meteorytem - niesamowita moneta, niesamowita tematyka.

Meteoryt Pułtusk - meteoryt należący do grupy chondrytów zwyczajnych (H5), który po rozpadnięciu się w atmosferze spadł w 1868 roku w postaci roju koło Pułtuska - miasta znajdującego się około 65 km na północ od Warszawy.

W dniu 30 stycznia 1868 roku na polskim niebie można było zobaczyć ogromną kulę ognia, która zaczęła spadać na ziemię. O godzinie siódmej wieczorem miała miejsce eksplozja i wkrótce potem z nieba w okolicach Pułtuska
zaczęły spadać kamienie.

M
eteoryt z Pułtuska zawiera minerały, w tym charakteryzuje się wysoką zawartością żelaza - ponad 27 procent. Całkowita waga znalezienego meteorytu szacowana jest na poziomie mniej niż dziewięć ton. Najcięższy element, który waży ponad 9 kg, jest eksponowany w British Museum w Londynie. Jednak większość z tych tysięcy sztuk gruzu z meteorytu waży mniej niż 10 gramów. Wśród ekspertów te małe elementy nazywane są "Pułtuski groch".

Ogromny meteoryt uderzył w ziemię i wylądował na 120 km² powierzchni. Ten polski "prysznic meteorytu" jest jednym z największych, jaki został zaobserwowany kiedykolwiek przez człowieka i jest z pewnością najbardziej znaczącym w Europie. Jednakże, na szczęście do upadku meteorytu doszło bez obrażeń, ani zniszczeń.

Dane na temat meteorytu:

* Obszar spadku - 127 km²
* Masa całkowita spadku - 8 863 kg
* Liczba okazów - 68 780 (przeważnie po kilka gramów)
* Największy znaleziony okaz - 9 095 g

Meteoryt Pułtusk jest brekcją, co oznacza, że złożony jest z drobnych okruchów skalnych. Okruchy składają się z chondr piroksenowych albo oliwinowych rozmieszczonych w masie plagioklazowo - oliwinowej. Występuje też kamacyt (żelazo).

Skład meteorytu w % wagowych Pułtusk:
* SiO2 36,44
* TiO2 0,18
* Al2O3 1,88 Fe metaliczne 17,62
* Cr2O3 0,37
* FeO 9,48 Ni w żelazie meteorytowym 9,13
* MnO 0,25
* MgO 23,75 Fe jako siarczek żelaza 3,80
* CaO 1,82
* Na2O 0,83 S jako siarczek żelaza 2,17
* K2O 0,09
* P2O5 0,22 Ogólna zawartość żelaza 27,19
* Fe 16,02
* Ni 1,61
* FeS 5,97
* Suma 98,91

Spadek widziano w całej ówczesnej Polsce aż po Lwów, a także we Wrocławiu i Królewcu. Okazy z tego spadku należą do najliczniejszych polskich meteorytów i są dostępne we wszystkich większych polskich muzeach geologicznych i w wielu zagranicznych. Spadek tego meteorytu opisywany jest jako najliczniejszy deszcz meteorytów kamiennych na świecie.
źródło: Wikipedia
 

previous next contents

Valid HTML 4.0!